ITVK Tatabánya Bt.

ITVK Tatabánya Bt.

Irodagéptechnikai, Pénztárgéptechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság

Főoldal Kosár

hivatalos forgalmazó és
szakszerviz

Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön legújabb akcióinkról, híreinkről, pénztárgépekkel kapcsolatos NAV előírásokról.
Facebook Sharpnet Eatwithme

2014. február 12.

Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez és a támogatás igényléséhez szükséges teendőkről

Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez és a támogatás igényléséhez szükséges teendőkről

Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt célja, hogy maximálisan segítse az online pénztárgépekre való átállást azzal is, hogy a legfontosabb tudnivalókra, teendőkre felhívja az érintettek figyelmét.

Az utóbbi napokban beérkezett adózói kérdések, jelzések alapján az alábbi témakörökben fontos ismételten áttekintetni a legfontosabb tudnivalókat.
I. Határidők

Mint ismert, azok az üzemeltetők, akik visszavont forgalmazási engedélyű (azaz A017 és A018-as forgalmazási engedélyszámú) pénztárgépre vonatkozó megrendeléssel rendelkeznek, avagy ilyen pénztárgép már üzembe helyezésre került náluk, támogatásra jogosultak annak érdekében, hogy ne szenvedjenek hátrányt a visszavont engedélyű gépekkel kapcsolatban teljesített kifizetéseik okán.

E körben felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatás igénylésére nyitva álló határidő 2014. február 17-én éjfélkor lejár!

A támogatás igénylésének feltételeiről és módjáról részletes tájékoztatást olvashat a NAV honlapján 2014. február 6-án közzétett tájékoztatóban /Tájékoztató a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetéséről./, továbbá a 2014. február 11-én közzétett tájékoztatóban /Kiegészítés azon adózók részére, akiknek az eBEV-en történő nyilatkozattételre 2014. február 10-ig nem volt lehetősége/

Kérjük vegye figyelembe, hogy 2014. február 17-én éjfélig már csak néhány nap van hátra, ezért amennyiben támogatást szeretne igényelni, a szükséges intézkedéseket mihamarabb tegye meg!

A 2014. február 17-e éjfélt követően benyújtott támogatási kérelmet a NAV érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!
II. Az eBEV felületen leadott korábbi rendelések módosítása, törlése

Több adózó jelezte a támogatási nyilatkozat kapcsán, hogy a nyilatkozat kitöltésével egyidejűleg rossz pénztárgépet rendeltek meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az új pénztárgépes rendeléskor kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy arra a pénztárgépre adjanak le megrendelést, amelyre a vállalkozásnak ténylegesen szüksége van.

Amennyiben valamilyen hiba mégis fellép, akkor az alábbi a)-b) pontban szereplő lehetőségek állnak fenn.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a támogatási nyilatkozat kitöltésével egyidejűleg leadott megrendelés későbbi módosítása/törlése kihatással lehet magára a nyilatkozatra is (annak módosítása és törlése is megtörténik), ezért az I. pontban jelzett határidőre legyenek figyelemmel.


a) Módosítás

A eBEV szolgáltatáson keresztül leadott pénztárgép megrendelések módosítására vonatkozóan a NAV internetes honlapján megtalálható „eBEV portál felhasználói leírás” tartalmaz információt az alábbiak szerint.

Az eBEV szolgáltatáson keresztül leadott megrendelés módosítására addig van lehetőség, ameddig a rendelés elküldésre nem kerül a forgalmazó felé. A forgalmazó felé továbbított megrendelésekről a NAV naponta értesíti az üzemeltetőt, ebből következően az eBEV szolgáltatáson keresztül leadott megrendelés módosítására, kizárólag a megrendelés leadásának napján - a megrendelés adatainak a forgalmazó részére történő megküldéséig - van lehetőség.

A módosítás lehetőségnek megszűnését követően már csak a törlés lehetőségével lehet élni.


b) Törlés

Korábban leadott megrendelések törlésének igénye több okból is felmerülhet, így pl. téves rendelés miatt, vagy azért mert az adózó mégis más gépet szeretne a korábban rendelt helyett, stb.Az eBEV portálon leadott pénztárgép megrendelésének lépései


1. Az üzemeltetőnek fel kell vennie a kapcsolatot a megrendelt pénztárgép forgalmazójával a megrendelés lemondása érdekében.

A forgalmazók elérhetőségei tájékoztató jelleggel megtalálhatók az eBEV portálon a Rendelés előjegyzés/Pénztárgép rendelés menüpontban a Pénztárgép jellemzők összehasonlítása című táblázatban.

2. Az üzemeltetőnek be kell szereznie egy olyan dokumentumot, amely hitelt érdemlően tanúsítja és igazolja, hogy a forgalmazó tudomást szerzett az üzemeltető megrendelés lemondására vonatkozó szándékáról.

A dokumentumból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a lemondás melyik megrendelésre vonatkozik, továbbá tartalmaznia kell az üzemeltető elérhetőségét. Ennek érdekében legalább az alábbi adatoknak kell szerepelnie a dokumentumon:

◦üzemeltető adószáma


◦üzemeltető neve


◦üzemeltető telefonszáma


◦törlési kérelemmel érintett üzembe helyezési kód


◦megrendelt pénztárgép típusa


◦megrendelt pénztárgép engedélyszáma


◦ megrendelés száma


◦forgalmazó neve


◦forgalmazó adószáma.A lemondás igazolására szolgáló dokumentum akkor tekinthető hitelesnek és fogadható el, ha tartalmazza a fenti adatokat, valamint mind az üzemeltető, mind pedig a forgalmazó cégszerű aláírását.

3. A 2. pont szerinti dokumentum birtokában – kizárólag írásban benyújtva – személyesen, vagy postai úton kérhető a megrendelés törlése a NAV-tól.

Postai úton történő benyújtás esetén a kérelmet az üzemeltető székhelye szerint illetékes adóigazgatóságnak kell megküldeni, míg személyesen a NAV bármelyik központi ügyfélszolgálatán benyújtható a kérelem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lemondást igazoló dokumentum önmagában nem fogadható el, ha az nem tartalmazza az üzemeltető törlésre irányuló kifejezett kérelmét. Ugyancsak nem fogadható el a törlési kérelem önmagában, ha ahhoz nincs csatolva forgalmazói igazolás.

4. A törlést követően a NAV az üzemeltető – amennyiben képviselő útján jár el, úgy képviselője – Ügyfélkapu tárhelyére értesítést küld a megrendelés törléséről. Ezt követően lehetőség van az adott üzembe helyezési kód felhasználásával új megrendelést leadni.

Fontos! Az internetes felületen leadott megrendelés törlésére egy üzembe helyezési kódhoz kapcsolódóan csak és kizárólag egy esetben van lehetőség. Amennyiben ugyanazzal az üzembe helyezési kóddal új megrendelést ad le, úgy azt ismételten már nem lesz lehetőség törölni.

Felhívom továbbá a figyelmét, hogy egy már leadott megrendelés törlése esetén körültekintően kell eljárni. A törlés – a pénztárgép használatára kötelezett adózót – nem mentesíti az alól, hogy a jogszabályban előírt megrendeléssel, szerződéssel rendelkezzen.

« vissza

A kosár tartalma üres!