ITVK Tatabánya Bt.

ITVK Tatabánya Bt.

Irodagéptechnikai, Pénztárgéptechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság

Főoldal Kosár

hivatalos forgalmazó és
szakszerviz

Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön legújabb akcióinkról, híreinkről, pénztárgépekkel kapcsolatos NAV előírásokról.
Facebook Sharpnet

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

 • 1. Szerződő felek
 • 2. Magunkról
 • 3. Tájékoztató adatok
 • 4. Irányadó jogszabályok
 • 5. A e-szerződésről
 • 6. Vevőinkről
 • 7. Vevő elállási joga
 • 8. Vásárlás, megrendelés
 • 9. Árak
 • 10. Fizetési módok, feltételek
 • 11. Házhoz szállítás feltételei díjai
 • 12. Szállítási határidők
 • 13. Jótállás, szavatosság, garancia
 • 14. Árutájékoztató
 • 15. Ügyfélszolgálat
 • 16. Webáruház használata böngészés, keresés, vásárlás, megrendelés a webáruházban
 • 17. Szerzői jogok, adatvédelem

1. Szerződő felek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) az ITVK TATABÁNYA Bt ( címe: 2800 Tatabánya, Molnár u. 6. - a továbbiakban: Eladó ) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vevő ) jogait és kötelezettségeit tartalmazza ( a továbbiakban: Felek ).

1.1. Vevő lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A természetes személy vevőre ( a továbbiakban: Fogyasztó ) vonatkozó általánostól eltérő rendelkezéseket az irányadó jogszabályok határozzák meg, ugyanakkor azokat jelen ÁSZF-ben is külön ( pl. a szerződéstől való elállás körében ) nevesítjük .

2. Magunkról

2.1. A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel építettük fel, hogy Vevőink minél egyszerűbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket.

A webáruház funkcióit a felmerülő igényekhez igazítottuk, a legmegfelelőbb termék kiválasztását részletes tájékoztatókkal is elősegítjük.

2.2. A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban: Ektv.) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

2.3. Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása a 3. menüpontban található.

3. Tájékoztató adatok

 • A Szolgáltató neve: ITVK TATABÁNYA Bt.
 • Székhelye: 2800 Tatabánya Molnár u. 6.
 • Telephelye: 2800 Tatabánya Molnár u. 6.
 • Adószáma: 23637210-2-11
 • Pénzforgalmi jelzőszáma: 10200452-36087158-00000000
 • Cégjegyzékszáma: 11-06-002275
 • Cégjegyzékszám vezetve: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság
 • Statisztikai számjele: 23637210-9511-212-11
 • Képviselője: Kutrucz Béla Zsolt ügyvezető
 • Telefonszáma: +36 34 311-708, +36 34 310-341
 • Mobil telefonszáma: +36 20 9435-828
 • Fax száma: +36 34 309-260
 • Elektronikus levelezési címe: iroda@itvkbt.hu

4. Irányadó jogszabályok

Webáruházunkból történő vásárlásokat az Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormány rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a tárgykörre irányadó további jogszabályok szabályozzák.

5. Az e-szerződésről:

5.1. Az e-szerződés megkötésének, illetve magának a szerződésnek a nyelve a magyar.

5.2. A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel Vevőnek (lsd. 16 –os pont). A folyamatot a Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja, törölheti. A megrendelés elküldését megelőzően Vevőnek lehetősége nyílik az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani.

Vevőnk által elküldött megrendelésről a Vevő egy e-mailt kap a Vevő által megadott adatokkal és a megrendelt termékről, termékekről.

A megrendelésétől számítva 1 munkanapon belül kollégánk felhívja a Vevőt telefonon, ekkor az Eladónak és a Vevőnek lehetősége van a termékekkel/szállítással kapcsolatos további adatok egyeztetésére. ( Ha a megadott telefonszámon a Vevő nem érhető el a megrendeléstől számított 1 munkanapon belül, úgy az megrendelés automatikus törlését vonja maga után, amiről további 1 munkanapon belül e-mail-ban értesítjük a megrendelőt ).

Az e-szerződés akkor jön létre, amikor a telefonon történt egyeztetést követően a Vevő a megrendeléséről egy visszaigazolást kap e-mailben a 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet által előírt kötelező tartalommal. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül nem érkezik meg Vevőhöz, úgy az e-szerződés nem jött létre, és a Vevő is mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

5.3. A megrendelés és a visszaigazolás útján létrejött e-szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit a webáruház iktat és archivál, az utóbb, 3 hónap időtartamon belül hozzáférhető.

5.4. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

5.5. Eladó magatartási kódexre vonatkozó alávetési nyilatkozata nemleges.

6. Vevőinkről

6.1. Webáruházunkban megtalálható bármely áru vásárlója lehet bármely, szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A természetes személyekre – a továbbiakban: Fogyasztó - vonatkozó sajátos, eltérő rendelkezéseket kifejezetten nevesítjük.

6.2. Leendő Vevőinket kérjük, hogy első vásárlásuk előtt olvassák végig ezen dokumentumot azaz az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF). Amennyiben az ÁSZF –ben foglaltakat elolvasták és az abban foglaltakat tudomásul vették a vásárláskor kérjük pipálják ki az elfogadom az ÁSZF –t jelölő négyzetet.

7. Vevő elállási joga

7.1. Amennyiben a Vevő természetes személy ( Fogyasztó ) úgy számára a jogszabály a szerződéstől számított 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállási jogot biztosít. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Fogyasztó az árut átvette. A Fogyasztó elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja, az áru egyidejű sértetlen és lehetőség szerint bontatlan visszaszolgáltatása mellett. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Fogyasztót terhelik. Webáruházunk az áru ellenértékét legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül téríti vissza. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a jogszabályban megnevezett esetekben, így többek között olyan áru értékesítése esetén, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, hang-, kép- illetve számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetén, ha a csomagolást a Fogyasztó már felbontotta. Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt) eredeti csomagolásban. Ha a Fogyasztó a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Fogyasztó részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Fogyasztónak. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra is, hogy az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő káráért díjat számítson fel a Fogyasztónak. Amennyiben a termék – jellegénél fogva – helyszíni üzembe-helyezést is igényelt ( fénymásolók, pénztárgépek ) úgy elállás esetén az üzembe-helyezési költségekkel csökkentett vételár kerül visszafizetésre fogyasztó részére.

7.1.1. Az áru visszaküldése, visszavétele esetén a csomag felbontásáról videó-felvétel készül a későbbi jogviták elkerülése és a tények bizonyíthatósága érdekében.

7.2. A természetes személynek nem minősülő vevők elállási jogára a Ptk. rendelkezései az irányadók.

8. Vásárlás, megrendelés

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF -ben meghatározott módon. A Felek közötti szerződés a vásárlás folyamán a 16. pontban leírtak szerint a „3/3. lépés” -ben a „Rendelés feladása” ikonra történő kattintással (megerősítéssel) jön létre. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, az Eladó azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

9. Árak

9.1. Webáruházunkban feltüntetett valamely szolgáltatásunk kizárólag akkor ingyenes, ha az külön feltüntetésre kerül, ellenkező esetben annak igénybe vételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell vásárlónknak megfizetni. Az Eladó szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban online megjelennek. A közölt árak az ÁFA összegét tartalmazzák, Az árak minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra.

9.2. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, ( nyilvánvalóan lehetetlen, téves, az áru közismert árától minden indok nélkül jelentősen eltérő, vagy rendszerhiba miatt megjelenő \"0\" Ft-os vagy \"1\" Ft-os ár ) akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, ehelyett felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

10. Fizetési módok, feltételek

Az Eladó internetes áruházunkban három módon fizethet. Készpénzzel, utánvéttel vagy előre utalással. A Vevő minden esetben részletes számlát kap a megrendelt termékekről!

10.1. Készpénzes vásárlás csak Komárom-Esztergom megye területén lehetséges.

10.2. Utánvét esetén a rendelés ellenértékét a vásárló utánvéttel rendezi készpénzben az áru átvételekor. Az utánvét díja az utánvét összege alapján:

Utánvét összege: Díja (bruttó)
1 – 50 000 Ft-ig 500 Ft
50 001 – 100 000 Ft –ig 1 000 Ft
100 001 – 300 000 Ft-ig 1 875 Ft
300 001 – 500 000 Ft-ig 3 750 Ft

10.3. Előre utalás esetén a számlát szkennelve e-mailben elküldjük a Vevő megadott e-mail címére. A megrendelt árut a számla ellenértékének bankszámlánkon történt jóváírása után szállítjuk ki a megadott címre.

10.4. Amennyiben a szerződés a jelen ÁSZF-ben részletezett bármely okból megszűnik, úgy Eladó 5 banki napon belül visszautalja a már teljesített vételárat Vevő számlájára. ezt meghaladó igény érvényesítésére Vevő – kivéve a hatályos jogszabályok értelmében Fogyasztónak minősülő vevőt - nem jogosult.

11. Házhoz szállítás feltételei és díjai

11.1. A kiszállítási felár nem tartalmazza az üzembe helyezés és szoftvertelepítés költségét. Amennyiben a Vevő ilyen szolgáltatást igényel, kérjük jelezze a megrendelés „megjegyzés” rovatában. Ezzel kapcsolatban és a házhozszállítás pontos időpontjáról kollégánk egyeztet a Vevővel a kiszállítást megelőzően. A webáruházunkban vásárolt termékek kiszállítása akár ingyenes is lehet! Az Eladó Komárom-Esztergom megyében, illetve amennyiben a rendelés értéke meghaladja a nettó 50 000 forintot akkor az ország bármely településére díjmentesen szállítja ki a megrendelt árut. A szállítási költséget utóbbi ( díjmentes ) esetekben is jelezzük.

11.2. Eladó minden tőle elvárhatót megtesz a szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért. Ha ennek ellenére a teljesítés akadályba ütközik, úgy erről Eladó haladéktalanul tájékoztatja Vevőt, aki a már megfizetett összeg visszatérítése mellett – jogosult a szerződéstől elállni, a hatályos jogszabályok értelmében Fogyasztónak nem minősülő Vevő ezt meghaladó igény érvényesítésére nem jogosult.

11.3. A szállítási költség a Vevőt terheli kivételt képeznek a 11.1 –es pontban megadott feltételek. A kiszállítás díja bruttó 2000 Ft. Webáruházunk kizárólag Magyarország területére vállal kiszállítást!

11.4. Vevő köteles az árut ( a csomagot ) kézbesítéskor a kiszállító előtt, annak jelenlétében gondosan megvizsgálni, és meggyőződni a leszállított áruról, annak minőségéről, mennyiségéről, sértetlenségéről, beleértve a jelzett tartozékokat és mellékleteket is, majd hiánytalan teljesítés esetén mindezt átvételi elismervényen elismerni. Amennyiben Vevő bármilyen rendellenességet észlel, köteles az átvételt megtagadni és jegyzőkönyvet felvetetni, továbbá haladéktalanul kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal. Amennyiben az áru az átvételi elismervény aláírása mellett átvételre kerül, az igazolja a sértetlen, szerződésszerű teljesítést, reklamációt az esetleges sérülésekről az átvétel után nem áll módunkban elfogadni!

11.5. Eladó két alkalommal kísérel meg kézbesítést. A második sikertelen kézbesítés után a szerződést megszűntnek tekinti, erről Vevőt írásban értesíti és az át nem vett áru szállítási költségét a megrendelőre hárítja.

12. Szállítási határidők

Webáruházunk több beszállító termékeit is kínálja. A termékek jelentős része állandóan van készleten, de kisebb részükből lehet, hogy nincs, vagy nincs elegendő raktáron. Átlagos esetben a megrendelt termékeket 1-2 munkanap alatt ki tudjuk szállítani, de ha erre nincs lehetőség, akkor ügyfélszolgálatunk telefonon értesíti a Vevőt arról, hogy melyik termékre kell várni. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy az adott terméket kihagyjuk a rendelésből, és a csomagot e nélkül küldjük el, vagy arra, hogy másik, hasonló (helyettesítő) terméket válasszon, illetve hogy az eredeti megrendelést egy későbbi, egyeztetett időpontban postázzuk. A szállítás időpontjáról minden esetben a megrendelést követő egy munkanapon belül kollégánk egyeztet a Vevővel.

13. Jótállás, szavatosság, garancia:

13.1. Webáruházunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk a vásárláskor hatályban lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. A gyártók az esetek nagy részében egy év garanciát vállalnak a termékekre. Több termékünk garanciája azonban ettől több, esetenként két, három vagy több évre szól. Az egyes konkrét termékre minden esetben a garancia-levélben foglaltak az irányadók. A garancialevélen feltüntettük, hogy a termékre mennyi idő a garancia, és azt hol lehet érvényesíttetni. A termékekhez alapvetően két típusú garancialevelet mellékelünk: Amennyiben a termékhez az Eladó (ITVK TATABÁNYA Bt) garancialevelét mellékeltük, az ITVK TATABÁNYA Bt. webáruházban vásárolt termékek garanciáját a Vevő az üzletünkben tudja érvényesíteni. Amennyiben a termékhez nem az Eladó (ITVK TATABÁNYA Bt) garancialevelét mellékeltük, hanem a gyártó vagy importőr garancialevelét, úgy a garanciális javításokra a gyári garanciajegyen feltüntetett szakszervizek jogosultak. Ilyen termékek pl. a notebookok, nyomtatók és a monitorok. Ilyen gyártói garancialevéllel rendelkező termékek esetén célszerű (de nem kötelező) közvetlenül a garancialevélen szereplő szervizzel elvégeztetni a javítást, mely általában ingyenes futárszolgálati szolgáltatással párosul. A Vevőnek minden esetben lehetősége van garanciális igényét üzletünkben is érvényesíteni. Bővebb információkat a termékhez mellékelt garancialevél tartalmaz. A garanciális ügyintézéseknél minden esetben betartjuk a Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseit.

13.2. A webáruházunkban forgalmazott egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállására a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az irányadó. A Vevő 3 munkanapos cseregaranciával élhet, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. Eladónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát szakszervizzel felülvizsgáltatni, és amennyiben a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, úgy a javítási költség Vevőt terheli.

14. Árutájékoztató

14.1. A webáruházban minden forgalmazott áru képe és lényeges tulajdonságait feltüntető termékleírása, továbbá, ha van ilyen az áru használatára vonatkozó speciális utasítás, illetve az áru használatával járó esetleges veszélyekről szóló tájékoztató megtalálható. Vevőnk megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg írásbeli tájékoztatót is kap a 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet által előírt kötelező tartalommal.

Az írásbeli tájékoztató tartalmazza a vállalkozás azonosításra alkalmas adatai mellett, a kiválasztott termék lényeges jellemzőit, az árát, annak járulékos terheit, esetleges szállítási illetve postaköltségét, továbbá a szállítás és teljesítés feltételeit, tájékoztatást tartalmaz a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről, illetve a fizetési-, és egyéb szerződési-, feltételekről, továbbá az elállás jogáról.

14.2. A forgalmazott termékek ahol ezt a hatályos jogszabályok előírják magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül mégsem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal mielőtt az árut használatba veszi jelezze ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk. Használati utasítás hiányában tilos a használat megkezdése.

14.3. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

15. Ügyfélszolgálat

Az Eladó a Vevői igények kielégítésére ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a Vevők a következők szerint érhetnek el:

Ügyfélszolgálat: 2800 Tatabánya Molnár u. 6.
Ügyfélszolgálat/üzlet nyitva tartása: H-P: 07.00-15.00
Postacím: 2800 Tatabánya Molnár u. 6.
Telefon: +36 34 311-708, +36 34 310-341
Mobil telefonszám: +36 20 9435-828
Telefax: +36 34 309-260
Internet (webcím): www.itvk.hu
E-mail: iroda@itvkbt.hu

16. Webáruház használata böngészés, keresés, vásárlás, megrendelés a webáruházban

16.1. Böngészés a webáruházban.

A webáruházunkban tetszés szerint barangolhat, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet termékeinkkel, árainkkal; regisztrációs kényszer nélkül tájékozódhat a részletekről. Termékeinket a könnyebb tájékozódás érdekében két főkategóriába soroltuk be (Irodatechnika, Pénztárgéptechnika). A főkategóriákon belül újabb alkategóriákban találhatja meg a termékeket. Minden termék ára bruttó és nettó áron is szerepel. Áraink lehetnek csomag vagy darab árak (a terméknél mindig jelezve van).

16.2. Keresés a webáruházban

Ha a keresett terméket sehol nem találja, vegye igénybe keresőnket. Ide kell beírni a termék nevének vagy leírásának bármelyik szavát, szórészletét vagy rendeléskódját. A Termékkereső gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen mindazon termékek megjelennek, amelyek nevében vagy leírásában a megadott szó vagy szórészlet szerepel. Ha a keresés így is eredménytelennek bizonyult, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére és tájékoztatják arról, hogy a kívánt terméket be tudjuk-e szerezni vagy sem.

16. 3. Vásárlás, megrendelés az áruházban

Ha a kiválasztott terméket szeretné megvásárolni, a „Kosárba” gombra kattintva kezdeményezheti az áru vásárlását. Miután berakta a kosárba az Önnek tetsző termékeket, folytathatja a vásárlást, ha a „Vissza a termékhez” gombra kattint. A termék mennyiségét a kosárban tetszés szerint átírhatja, megváltoztathatja. Az alapértelmezés szerint 1 egységnyit kínálunk fel.

A kosár tartalma

A kosár tartalma mindig megjelenik a jobb oldali sávban, miután árut rakott bele. A kosár tartalma ablakban a kiválasztott termékek száma, ára látható. Ez bármikor tetszés szerint módosítható, törölhető. Egy vásárlás alkalmával korlátlan számú terméket tehet a kosarába. A böngészés, vásárlás befejezése után a „Pénztárhoz” gombra kell kattintani.

A kosár módosítása

Előfordulhat, hogy a kosárba nem olyan, vagy nem annyi terméket tett bele, amire, vagy amennyire gondolt. A webáruházunkban a „Kosár” gombra kattintva a termékeket bármikor eltávolíthatja, vagy módosíthatja a mennyiségüket. Ha mindezek ellenére is hibásan adja le a rendelést (ez kiderül az általunk kiküldött rendelés visszaigazoló emailből), akkor a rendelés leadását követő 1 órán belül, egy e-mailban vagy telefonon tudassa velünk a problémát és módosítjuk, vagy töröljük a rendelését.

Minimális rendelési tétel

Minimális megrendelési tétel nincs.

A rendelés befejezése

.Miután a böngészést, vásárlást befejezte a „Pénztárhoz” gombra kattintott a „2/3 lépés: Adatok egyeztetése” adatlap minden mezőjét ki kell tölteni (a rendszer csak ezután engedi tovább az utolsó lépésre). Kérjük, pontosan töltse ki az összes mezőt, és különösen fontos, hogy olyan (mobil) telefonszámot adjon meg itt, amelyen napközben is el lehet Önt érni. Rendelés után mindig visszahívjuk a rendelés egyeztetése miatt! A leszállításra kerülő termékekről tételes számlát adunk Önnek, az Ön által megadott adatok alapján. Ha az össze mezőt kitöltötte kérjük kattintson a „Rendelés befejezése” feliratra.

A „3/3 lépés: Rendelés véglegesítése, beküldése” adatlapon, a beírt adatok ellenőrizheti. Amennyiben hibát talál az „Adatok korrigálása” feliratra kattintva az előző lépésre léphet vissza. Ha minden adatot megfelelően rögzített a „Rendelés feladása” feliratra kattintva befejezheti, véglegesítheti megrendelését. A rendelés leadásáról és elfogadásáról rendszerünk Önt egy e-mailben tájékoztatja. Amennyiben a rendelt tételek szállításával kapcsolatban bármilyen kérdésünk lenne (pl. nem tudunk szállítani az adott termékből, nincs esetleg a kiválasztott méret, szín vagy darabszám) munkatársunk a megadott telefonszámon megkeresi Önt. A rendelés leadása után munkatársunk egyszer mindenképpen felkeresi Önt a megadott telefonszámon, az adatok és mennyiségek egyeztetése érdekében.

17. Szerzői jogok, adatvédelem

17.1. A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.

17.2. A Vevők adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, továbbá a számlázás, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat – Eladó kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – más célra nem használja, harmadik félnek nem adja ki. Társaságunk a webáruház üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.

Az előzőekben részletezett célokból kezelt adatokat töröljük, ha a szerződés létrejötte elmaradt, a szerződés megszűnt, valamint a számlázás után a Fogyasztó számára nyitva álló elállási határidőt követően. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

17.3. Eladó a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, az előző ( 17.2. ) pontban meghatározottaktól eltérő célból - így különösen a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a Vevőknek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Vevők kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és kezelheti. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az a Vevő azonosító adataival és a Vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Vevő számára Eladó folyamatosan biztosítja, hogy a jelen pontban részletezett célú adatkezelést megtilthassa.

A jelen pontban részletezett célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

A kosár tartalma üres!